Do pobrania – Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji Skip to main content
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji

Materiały graficzne

Umieść logo i inne materiały konferencyjne na swojej prezentacji

Harmonogram

Zaplanuj swój udział zgodnie porządkiem wystąpień

Harmonogram

Przejrzyj harmonogram wystąpień z poprzedniej edycji

Książka abstraktów

Sprawdź streszczenia wystąpień z poprzedniej edycji

Regulamin

Poznaj swoje prawa i obowiązki w związku z Konferencją

Poradnik wystąpień online

Zestaw wskazówek i dobrych praktyk wystąpień online

Szablon rozdziału

Przygotuj rozdział do monografii naukowej zgodnie z wytycznymi

Oświadczenie autora

Wypełnij oświadczenie autora rozdziału monografii naukowej