Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji Skip to main content
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji" odbyła się 26 stycznia 2018 r. w ECOTECH COMPLEX Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w Lublinie.

Uczestnicy Konferencji i zaproszeni Goście mieli okazję wspólnie pochylić się nad zjawiskiem migracji w wymiarze ekonomicznym, kulturowym i społecznym. Konferencję otworzył wykład plenarny Gościa Honorowego dr hab. Dariusza Kondrakiewicza – Migracje międzynarodowe: szanse czy zagrożenia?
Wystąpienia ustne obejmowały wieloaspektowość migracji, poddając analizie zjawisko zróżnicowane pod względem geograficznym oraz historycznym. Wśród zaprezentowanych prac mieliśmy przyjemność przysłuchać się tematom związanym m.in. z polityką migracyjną Polski, działalnością Polonii, ruchami ludności i ich kierunku oraz natężeniu.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 32 osób z 14 różnych jednostek naukowych.

Jako Gość Honorowy swoją obecnością oraz wygłoszeniem wykładu zaszczycił nas:
• Pan dr hab. Dariusz Kondrakiewicz, który zaprezentował wykład pt.: „Migracje międzynarodowe: szanse czy zagrożenia?”

Patronat nad przedsięwzięciem objęli:
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
• Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
• Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL – Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
• Dr hab. Brygida Solga, prof. PO – Katedra Polityki Regionalnej, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska
• Dr hab. Dariusz Kondrakiewicz – Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• Dr Beata Piskorska – Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jan Pawła II

Konferencja została zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.