II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji Skip to main content
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji

25 stycznia 2019 roku w Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECO-TECH COMPLEX UMCS w Lublinie (ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin) odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji. W Konferencji wzięło udział ponad 26 osób z 16 różnych jednostek naukowych.

Konferencję otworzył wykład plenarny dr. hab. Dariusza Kondrakiewicza (Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) pt.: Migracje międzynarodowe w XXI wieku – nowe wyzwania. Drugim Gościem Honorowym była dr Ewa Godlewska (Zakład Praw Człowieka, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), która przedstawiła temat pt.: Ekonomiczne, kulturowe i społeczne aspekty imigracji na przykładzie Austrii.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Wśród zagadnień poruszanych przez uczestników znalazły się kwestie dotyczące historii migracji XX i XXI wieku oraz jej przyczyn z perspektywy ekonomicznej, społecznej oraz bezpieczeństwa; wyboru ścieżek oraz szlaków migracyjnych w Europie i na świecie; integracji bądź izolacji imigrantów w perspektywie antropologicznej, socjologicznej, medycznej, prawnej i ekonomicznej. Wydarzenie pozwoliło na wymianę myśli i doświadczeń między uczestnikami oraz przyczyniło się do nawiązania wielu kontaktów naukowych.

Komitet Naukowy:
 prof. dr hab. Henryk Chałupczak, Zakład Badań Etnicznych, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 dr hab. Brygida Solga prof. OP, Katedra Polityki Regionalnej, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska,
 dr hab. Dariusz Kondrakiewicz, Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 dr Ewa Godlewska, Zakład Praw Człowieka, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 dr Karolina Podgórska, Zakład Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat Medialny:
• Polskie Radio Lublin,
• Magazyn psychologiczny „Charaktery,
• Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia.