III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji Skip to main content
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji

24 stycznia 2020 roku na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (plac Litewski 3, 20-400 Lublin) odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji. W Konferencji wzięło udział ponad 45 osób reprezentujących 24 jednostki naukowe z Polski.

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:
• dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ – Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Tytuł wystąpienia: „Zatrzymani w ruchu”. Detencja cudzoziemców w Polsce
• dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW – Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Tytuł wystąpienia: Współczesne migracje do Europy w kontekście demograficznym, politycznym i etycznym
• prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym – Katedra Socjologii Zmiany Społecznej, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tytuł wystąpienia: Pozytywne aspekty migracji i towarzyszące jej ryzyka

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Wśród zagadnień poruszanych przez uczestników znalazły się kwestie problematyki polityki migracyjnej oraz jej wpływu na zmiany zachodzące w społeczeństwie, a także zwrócenie uwagi na mobilność społeczeństwa, politykę socjalną i zdrowotną. Uczestnicy mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych, wysłuchania wykładów zaproszonych Gości Honorowych oraz przedstawienia swoich prac przeglądowych i badawczych. Konferencja, bez wątpienia, przyczyniła się do zwiększenia poziomu prowadzonych badań, a także natchnęła uczestników do realizacji nowych projektów naukowych.

Komitet Naukowy:
• dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
• prof. dr hab. Henryk Chałupczak, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
• prof. dr hab. Krystian Heffner, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym, Katedra Socjologii Zmiany Społecznej, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
• dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
• dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
• dr Ewa Godlewska, Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
• dr Alicja Gontarek, Katedra Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
• dr Joanna Janiszewska, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
• dr Marzena Kruk, Katedra Społecznych Problemów Zdrowotności, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
• dr Karolina Podgórska, Katedra Socjologii Zmiany Społecznej, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
– Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze,
• Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
• Nowoczesne Zarządzenie Biznesem.

Patronat Medialny:
• Polskie Radio Lublin,
• TV Student.