IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji Skip to main content
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji

29 stycznia 2021 roku online odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji". W Konferencji wzięło udział ponad 20 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z Polski.

Celem Konferencji było przedstawienie aktualnych badań oraz merytoryczna dyskusja na tematy dotyczące polityki migracyjnej i jej wpływu na zmiany zachodzące w społeczeństwie.

Konferencję rozpoczęliśmy od wystąpień Gości Honorowych, którzy wprowadzili uczestników w tematykę całego spotkania:

  • prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski – Wydział Medyczny, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie; dr n. med. Zofia Konopielko – Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Tytuł wystąpienia: Blaski i cienie migracji polskich ludzi medycyny

  • dr Karolina Podgórska – Katedra Socjologii Zmiany Społecznej, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Tytuł wystąpienia: Mobilność w czasach zarazy – czas niemobilności?

  • dr hab. Jerzy Gieorgica, prof. ucz. – Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Tytuł wystąpienia: Polskie migracje na globalnym tle

Następnym punktem wydarzenia były wystąpienia prelegentów. Wydarzenie pozwoliło na wymianę poglądów i doświadczeń między uczestnikami, a także zaowocowało aktualizacją wiedzy oraz promocją nauki.

Komitet Naukowy:

o dr hab. Jerzy Gieorgica, prof. ucz., Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

o prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski, Wydział Medyczny, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

o dr Agnieszka Demczuk, Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

o dr Joanna Janiszewska, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

o dr n. med. Zofia Konopielko, Poradnia Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

o dr Liliana Węgrzyn-Odzioba, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Organizator:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:

  • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
  • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
  • Nowoczesne Zarządzenie Biznesem.

Patronat Medialny: