V Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji Skip to main content
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji

21 stycznia 2022 roku odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji”. W piątej edycji Wydarzenia wzięło udział ok. 30 osób reprezentujących różne podmioty naukowe z całej Polski. Uczestnikami byli zaproszeni Goście Honorowi, studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi.

W tematykę Konferencji wprowadziło nas wystąpienie Gościa Honorowego: prof. dr hab. Doroty Praszałowicz (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński) pt. Między „zarządzaniem migracjami” a „kryzysem migracyjnym”: fakty i mity.

Uczestnicy spotkania przedstawili aktualne badania na temat migracji. Debata dotyczyła m.in. polityki migracyjnej oraz jej wpływu na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Konferencję zakończyła dyskusja uczestników na temat zaprezentowanych prac oraz całościowe podsumowanie spotkania.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr, Zakład Studiów Strategicznych i Europejskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz, Zakład Socjologii Cywilizacji, Wydział Socjologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Agnieszka Demczuk, Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Liliana Węgrzyn-Odzioba, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Patronat Medialny: mojasocjologia.pl

Organizatorem spotkania była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.