VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji Skip to main content
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji

20 stycznia 2023 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji”. 

Konferencję uświetniły wystąpienia Gości Honorowych:

dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska, prof. ucz. (Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 
Granice jako instrument polityki migracyjnej

prof. dr hab. Konrad Zieliński (Katedra Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Muzeum Getta Warszawskiego)
Kogo chcemy, kogo nie? Kilka uwag o polskiej polityce migracyjnej w okresie międzywojennym i po 1945 r.

dr Justyna Laskowska-Otwinowska (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie)
Muzyczne historie migracji w czasach kolonialnych

dr hab. Paweł Hut (Katedra Ustroju Pracy i Rynku Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski)
Współczesne wyzwania migracyjne w Polsce

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

  • dr hab. Paweł Hut (Katedra Ustroju Pracy i Rynku, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska, prof. ucz. (Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
  • prof. dr hab. Konrad Zieliński (Katedra Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
  • dr Klaudia Gołębiowska (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • dr Dariusz Jurczak (Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych, Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie, Olsztyńska Szkoła Wyższa)
  • dr Joanna Popławska (Zakład Socjologii, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba (Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Organizatorem spotkania była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Link do książki abstraktów: https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/B56F7ADE-6747-B43C-4113-B1DA190C407E

Link do harmonogramu: https://drive.google.com/drive/folders/1BbZcs9f1GWv7UBK6CNShv73OquLOh9Pe